Hoe wordt deze overlijdensdekking bij uitbetaling belast?

Op een aanvullend pensioen dat als een overlijdensdekking wordt uitgekeerd, vinden dezelfde sociale- en fiscale inhoudingen plaats zoals op de uitbetaling bij wettelijk (vervroegde) pensionering.

Je dient er bovendien rekening mee te houden dat er mogelijk ook nog successierechten verschuldigd zijn.