Moet ik successierechten betalen op de overlijdensdekking die ik van Pensioenfonds Metaal OFP ontvang?

De aansluiting bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 is verplicht voor alle aangeslotenen en de spaarreserve wordt enkel via werkgeversbijdragen gevormd. Daarom zijn er geen successierechten verschuldigd voor onderstaande begunstigden:

  • huwelijkspartners
  • kinderen jonger dan 21 jaar

Alle andere begunstigden zijn wel successierechten verschuldigd en dit volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene gelden.

Het Pensioenfonds Metaal OFP dient voor elke uitbetaalde overlijdensdekking een successie-aangifte te doen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij je hiervan een kopie overmaken.