In welke vorm wordt dit aanvullend pensioen uitgekeerd?

Je aanvullend pensioen wordt in principe  uitbetaald als een éénmalig kapitaal.

Als bij de omzetting van je kapitaal in rente je jaarlijkse rente minstens 500,00 € bedraagt (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 772,99 €) kan je ook vragen om je aanvullend pensioen om te zetten in een periodieke levenslange rente, na afstand van kapitaal.

Deze keuze is éénmalig. Je kan dus tijdens de looptijd van de rente niet terugkomen op je beslissing en een uitbetaling in éénmalig kapitaal voor het resterende deel van je aanvullend pensioen vragen.

Ongeveer een maand vóór je je wettelijk pensioen opneemt ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een schrijven met een raming van je aanvullend pensioen. Indien je in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, dan zal je hier in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Het pensioenreglement bepaalt dat dit een trimestriële, levenslange en niet overdraagbare rente is, die niet geherwaardeerd wordt.

Je dient er rekening mee te houden dat een uitbetaling in periodieke rente zwaarder belast wordt dan een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente kiest (na afstand van kapitaal), dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren, zo niet zal je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.