Is mijn werkgever aangesloten bij pensioenplan PC111?

Sommige ondernemingen zijn bij cao vrijgesteld van aansluiting bij dit sectorplan, omdat ze op bedrijfsniveau reeds een aanvullend pensioenplan aanbieden dat minstens evenwaardig is (ook wel ‘buiten toepassing’ genoemd).

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om bovenop het sectorplan nog een bijkomend ondernemingsplan af te sluiten (ook wel ‘opting up’ genoemd).

Lijst van bedrijven buiten toepassing AVP PC111