Is mijn werkgever aangesloten bij pensioenplan PC111?

Sommige ondernemingen vallen buiten toepassing en zijn bij cao vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan, omdat ze op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbieden.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om bovenop het sectorplan nog een bijkomend ondernemingsplan af te sluiten (ook wel ‘opting up’ genoemd).

Lijst van bedrijven buiten toepassing AVP PC111