Waar vindt mijn werknemer zijn pensioenoverzicht?

Zolang een werknemer bij jou in dienst is (of bij een andere werkgever die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111), ontvangt hij/zij jaarlijks (in september of oktober) een pensioenoverzicht  met de stand van zijn/haar individuele aanvullende pensioenrekening bij PFM OFP en bijkomende informatie over zijn/haar pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Een actieve aangeslotene kan zijn/haar persoonlijk dossier ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be en MySavings www.mysavings.pfondsmet.be.

Wanneer je werknemer de sector verlaat en zijn/haar pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, dan kan hij/zij de stand van deze rekening nog steeds opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be of via MyBenefit www.mybenefit.be.

Je werknemer dient er rekening mee te houden dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Voor een gedetailleerde toelichting bij hun pensioenoverzicht verwijzen we naar het informatiedocument pensioenoverzicht.