Waar vindt mijn werknemer zijn pensioenoverzicht?

Zolang een werknemer bij jou in dienst is (of bij een andere werkgever die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111), ontvangt hij/zij jaarlijks (in het najaar) een pensioenoverzicht  met de stand van zijn/haar individuele aanvullende pensioenrekening bij PFM OFP en bijkomende informatie over zijn/haar pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Een actieve aangeslotene kan zijn/haar persoonlijk dossier ook opvolgen via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit).

Wanneer je werknemer de sector verlaat en zijn/haar pensioenreservesbij Pensioenfonds Metaal OFP laat, dan kan hij/zij de stand van de rekening nog steeds opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be of via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Je werknemer dient er rekening mee te houden dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Let wel:

  • Het pensioenoverzicht van je werknemer, de animatievideo in MySavings en de overheidswebsite mypension.be geven je werknemer de situatie op 1 januari van een bepaald jaar. In MyBenefit ziet hij/zij de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.
  • Enkel actieve aangeslotenen hebben een gepersonaliseerde animatievideo in MySavings en dit pas nadat zij een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen hebben. Als slaper of als recente aangeslotene heeft je werknemer dus geen animatievideo in MySavings.

Voor een gedetailleerde toelichting bij hun pensioenoverzicht verwijzen we naar het informatiedocument pensioenoverzicht.