Wat is mijn pensioenreserve?

Het bedrag van je aanvullend pensioen is de som van de gestorte bijdragen (pensioen en solidariteit), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd tegen de rentevoet uit het pensioenplan, rekening houdend met een wettelijke minimum rendementsgarantie.

Je pensioenreserve is het bedrag dat je op 1 januari van een jaar opgebouwd en verworven hebt. 

Je kan het dus niet meer kwijtspelen. Daarom wordt het ook wel de “verworven reserve” genoemd. De berekening verschilt naargelang het type of formule van pensioentoezegging en de waarborgen die volgens dat plan gelden. Het bedrag zal nog verder evolueren tot aan je wettelijke pensioenleeftijd.