Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen PC111 opvragen?

Het is wettelijk verplicht om je aanvullend pensioen op te vragen zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Je kan je aanvullend pensioen niet eerder opvragen of je aanvraag uitstellen nadat je je wettelijk (vervroegd) pensioen hebt opgenomen. Op deze algemene regel bestaan slechts 2 uitzonderingen (gelinkt aan een SWT-statuut).

Let wel: inzake de uitbetaling van aanvullende pensioenen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar, die in principe begint te lopen de dag waarop je  je wettelijk (vervroegd) pensioen opnam.