Hoe vraag ik vanuit mijn wettelijk (vervroegd) pensioen de uitbetaling van mijn aanvullend pensioen aan?

Om vanuit je wettelijk (vervroegd) pensioen de uitbetaling van je aanvullend pensioen aan te vragen, gebruik je formulier D3: aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen.

Je vindt op onze website 3 verschillende FORMULIEREN D3: AANMELDING VAN WETTELIJK (VERVROEGD) PENSIOEN. Je kiest het formulier dat op je persoonlijke situatie van toepassing is:

  • Ik ben jonger dan 65 jaar en heb geen loopbaan van 45 jaar of meer op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3- A
  • Ik ben 65 jaar of ouder op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – B
  • Ik ben jonger dan 65 jaar, maar heb wel een loopbaan van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – B
  • Ik ben jonger dan 65 jaar en weet niet zeker of ik wel een loopbaan heb van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – C

 

Meer informatie over de stukken die je dient toe te voegen aan je dossier vind je op het formulier D3. Het is belangrijk dat je al de gevraagde stukken mee opstuurt.

Je kan ons je dossier per email of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D3.

Je kan je dossier ten vroegste 1 maand vóór de opname van je wettelijk (vervroegd) pensioen indienen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Wij kunnen je aanvullend pensioen enkel uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.

Ongeveer een maand vóór je je aanvullend pensioen opneemt, ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een schrijven met een raming van je aanvullend pensioen. Samen met je wettelijke pensioendatum ontvangt Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen ook informatie over de duur van je beroepsloopbaan. In bijlage bij dit schrijven vind je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, tevens meteen het formulier D3 dat op jou van toepassing is.

Kom je in aanmerking voor een uitbetaling in rente, dan zal je daar in dat schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente kiest, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren. Anders zal je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch. Bij uitbetaling in rente volgt er een aanpassing van het periodieke rentebedrag.

Het jaar na uitbetaling of omzetting in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche 281.11.

Let wel: de uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je je wettelijk pensioen opnam.