Hoe vraag ik vanuit mijn wettelijk (vervroegd) pensioen de uitbetaling van mijn aanvullend pensioen aan?

Om vanuit je wettelijk (vervroegd) pensioen de uitbetaling van je aanvullend pensioen aan te vragen, gebruik je formulier D3: aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen of je meld je aan op MyBenefit www.mybenefit.be met je elektronische identiteitskaart (eID), via  de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) vanop je PC, laptop, smartphone of tablet.

Je vindt op onze website 2 verschillende FORMULIEREN D3: AANMELDING VAN WETTELIJK (VERVROEGD) PENSIOEN. Je kiest het formulier dat op je persoonlijke situatie van toepassing is:

  • Ik ben 65 jaar of ouder op het ogenblik van wettelijke pensionering (met of zonder volledige loopbaan van minimum 45 jaar): FORMULIER D3 – B
  • Ik ben jonger dan 65 jaar, maar heb wel een volledige loopbaan van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – B
  • Ik ben jonger dan 65 jaar en heb geen loopbaan van 45 jaar of meer op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3- A

Meer informatie over de stukken die je dient toe te voegen aan je dossier vind je op het formulier D3 of in MyBenefit www.mybenefit.be. Het is belangrijk dat je al de gevraagde stukken mee opstuurt/oplaadt.

Let wel: indien je ons niet de correcte attesten bezorgt bij de indiening van je dossier, resulteert dit automatisch in toepassing van het standaardtarief 16,5% (inhouding 16,66%). Neem derhalve grondig vooraf het informatiedocument in bijlage bij het FORMULIER D3 – B door.

Let wel: indien de informatie m.b.t. je loopbaanduur die wij ontvangen via de overheidsstromen niet overeenstemt met wat je zelf aangeeft, dien je ons mogelijk nog bijkomende stukken te bezorgen.

Je kan ons je dossier elektronisch (via MyBenefit www.mybenefit.be of per email) of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D3. Indien je je dossier indient via MyBenefit heb je geen FORMULIER D3: AANMELDING VAN WETTELIJKE (VERVROEGD) PENSIOEN nodig, maar zal je je persoonlijke gegevens online dienen in te vullen. Indien je 65 jaar bent of jonger, maar een volledige loopbaan hebt van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering, zal je gevraagd worden tevens de attesten i.v.m. je laatste 3 jaar effectieve activiteit/gelijkstelling elektronisch op te laden in MyBenefit. Een automatische wizard wijst je hierbij de weg.

Je kan je dossier ten vroegste 1 maand vóór de opname van je wettelijk (vervroegd) pensioen indienen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Wij kunnen je aanvullend pensioen enkel uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.

Ongeveer een maand vóór je je aanvullend pensioen opneemt, ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een schrijven met een raming van je aanvullend pensioen. Dit schrijven bevat tevens een QR-code die je kan gebruiken om in te loggen op MyBenefit www.mybenefit.be via de itsme®-app en op die manier rechtstreeks je aanvullend pensioen online op te vragen. Samen met je wettelijke pensioendatum ontvangt Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen ook informatie over de duur van je beroepsloopbaan. In bijlage bij dit schrijven vind je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, tevens meteen het formulier D3 dat op jou van toepassing is.

Let wel: je kan je dossier slechts indienen via MyBenefit nadat je van Pensioenfonds Metaal OFP dit schrijven hebt ontvangen.

Kom je in aanmerking voor een uitbetaling in rente, dan zal je daar in dat schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente kiest, na afstand van kapitaal, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren. Anders zal je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden. Je dient steeds je rijksregisternummer te vermelden.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch. Bij uitbetaling in rente volgt er een aanpassing van het periodieke rentebedrag.

Het jaar na uitbetaling of omzetting in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche 281.11.

Let wel: de oprenting van je aanvullend pensioen gebeurt vanaf 01/01/2022 tot op de dag van je wettelijke (vervroegde) pensionering; voor gepensioneerde arbeiders actief in het systeem van toegelaten arbeid met aanvullende pensioenopbouw is dit tot het moment van stopzetting van de toegelaten arbeid. Hou er tevens rekening mee dat de uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je je wettelijk pensioen opnam. Je hebt er dus alle belang bij om je aanvullend pensioen zo vlug mogelijk na je wettelijke pensioendatum op te vragen.