Wat gebeurt er met mijn pensioenreserve als ik bediende word bij dezelfde werkgever?

Als je bij dezelfde werkgever bediende wordt, dan krijg je het statuut “uittreder light” en word je beschouwd als een “passieve aangeslotene” of “slaper”.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Zelfs als je pensioenreserve hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), zal je die niet kunnen transfereren naar een andere pensioeninstelling aangezien je niet als “sectorverlater” beschouwd wordt. Je huidige pensioenreserve zal verder worden beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be

Als je op een later ogenblik wél voldoet aan de voorwaarden voor “sectorverlater“ en je pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan kan je je pensioenreserve alsnog eventueel transfereren naar een andere pensioeninstelling.