Wat gebeurt er met mijn pensioenreserve als ik van werkgever verander?

Ik ga als arbeider aan de slag bij een nieuwe werkgever die ook onder PC111 valt

Als je als arbeider van werkgever verandert binnen PC111 en je nieuwe werkgever ook aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111, dan hoef je helemaal niets te doen.

Je nieuwe werkgever zal automatisch bijdragen verder betalen ter opbouw van je aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Is je nieuwe werkgever vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan omdat hij op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbiedt, dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (zie onder).

Ik verlaat mijn werkgever en PC111 en mijn pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Als je niet langer als arbeider in PC111 tewerkgesteld bent én je pensioenreserve is op dat ogenblik hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €), dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (behalve wanneer je bij dezelfde werkgever als bediende aan de slag gaat).

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche, waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken m.b.t. een eventuele overdracht van je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling. Je kan je pensioenreserve dus niet laten overschrijven naar je eigen persoonlijke rekening of naar je pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je kan je pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan zonder enige wijziging van je pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.

Ik verlaat mijn werkgever en PC111 en mijn pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Je krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.