Wat gebeurt er met mijn pensioenreserve als ik van werkgever verander?

Ik ga als arbeider aan de slag bij een nieuwe werkgever die ook onder PC111 valt

Als je als arbeider van werkgever verandert binnen PC111 en je nieuwe werkgever ook aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111, dan hoef je helemaal niets te doen.

Je nieuwe werkgever zal automatisch bijdragen verder betalen ter opbouw van je aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Is je nieuwe werkgever vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan (buiten toepassing) omdat hij op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbiedt, dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (zie onder).

Ik verlaat mijn werkgever en PC111 en mijn pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Als je niet langer als arbeider in PC111 tewerkgesteld bent én je pensioenreserve is op dat ogenblik hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (behalve wanneer je bij dezelfde werkgever als bediende aan de slag gaat).

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche met de stand van zaken van je individuele pensioenrekening (en desgevallend ook van je individuele transferrekening “onthaalstructuur”), waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken tussen de mogelijkheden die in dit kader door de wet voorzien worden.

Je beschikt over 4 keuzes: (i) je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder wijziging van je pensioentoezegging én met behoud van je overlijdensdekking of (ii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iv) je pensioenreserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waarbij bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken (je vindt een overzicht op de website van de FSMA www.fsma.be).

Let wel:

  • Optie 2 en optie 3 zijn enkel mogelijk indien je wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van je nieuwe werkgever of het sectorplan waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.
  • Je kan je pensioenreserve dus niet laten uitbetalen of laten overschrijven naar je eigen persoonlijke (spaar)rekening of naar je pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je kan je pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan zonder enige wijziging van je pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Ik verlaat mijn werkgever en PC111 en mijn pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Je krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.