Wat gebeurt er met mijn pensioenreserve als mijn werkgever wordt overgenomen door een werkgever die niet onder PC111 valt?

Je pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Als je pensioenreserve hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche met de stand van zaken van je individuele pensioenrekening (en desgevallend ook van je individuele transferrekening “onthaalstructuur”), waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken tussen de mogelijkheden die in dit kader door de wet voorzien worden.

Je beschikt over 4 keuzes: (i) je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder wijziging van je pensioentoezegging én met behoud van je overlijdensdekking of (ii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iii) je pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder je nieuwe werkgever ressorteert (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iv) je pensioenreserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waarbij bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken (je vindt een overzicht op de website van de FSMA www.fsma.be).

Let wel:

  • Optie 2 en optie 3 zijn enkel mogelijk indien je wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van je nieuwe werkgever of het sectorplan waaronder je nieuwe werkgever ressorteert.
  • Je kan je pensioenreserve dus niet laten uitbetalen of laten overschrijven naar je eigen persoonlijke (spaar)rekening of naar je pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je kan je pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan zonder enige wijziging van je pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Je pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Je krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.