Wat gebeurt er met mijn pensioenreserve als mijn werkgever wordt overgenomen door een werkgever die niet onder PC111 valt?

Je pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Als je pensioenreserve hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €), dan word je beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvang je na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche waarin je gevraagd zal worden om een keuze te maken over een eventuele overdracht van je pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). Je kan je pensioenreserve dus niet laten overschrijven naar je eigen persoonlijke rekening of naar je pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je kan er ook voor kiezen om je pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP te laten staan zonder enige wijziging van de pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.

Je pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Je krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en je huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je kan als “slaper” de stand van je rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.