Wat gebeurt er met de pensioenreserve van mijn werknemers als ik word overgenomen door een werkgever die niet onder PC111 valt?

De pensioenreserve van je werknemers is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Als de pensioenreserve van je werknemers hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €), dan zullen je werknemers beschouwd worden als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Ze zullen bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of “sectorverlater” ontvangen zij na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche waarin zij gevraagd zullen worden een keuze te maken inzake een eventuele overdracht van hun pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). Zij kunnen hun pensioenreserve dus niet laten overschrijven naar hun eigen persoonlijke rekening of naar hun pensioenspaarplan in de derde pijler.

Ze kunnen er ook voor kiezen om hun pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP te laten staan zonder enige wijziging van de pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Ze krijgen dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en hun huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Ze kunnen als “slaper” de stand van de rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.

De pensioenreserve van je werknemers is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Je werknemers krijgen automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en hun huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Ze zullen bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Ze kunnen als “slaper” de stand van de rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.