Wat gebeurt er met de pensioenreserve van mijn werknemers als ik word overgenomen door een werkgever die niet onder PC111 valt?

De pensioenreserve van je werknemers is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Als de pensioenreserve van je werknemers hoger is dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan zullen je werknemers beschouwd worden als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Ze zullen bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of “sectorverlater” ontvangen zij na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche met de stand van zaken van hun individuele pensioenrekening (en desgevallend ook van hun individuele transferrekening “onthaalstructuur”), waarin zij gevraagd zulllen worden om een keuze te maken tussen de mogelijkheden die in dit kader door de wet voorzien worden.

Je werknemers beschikken over 4 keuzes: (i) hun pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder wijziging van de pensioentoezegging én met behoud van de overlijdensdekking of (ii) hun pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iii) hun pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder de nieuwe werkgever ressorteert (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iv) hun pensioenreserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waarbij bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken (je werknemers vinden een overzicht op de website van de FSMA www.fsma.be).

Let wel:

  • Optie 2 en optie 3 zijn enkel mogelijk indien je werknemers worden aangesloten bij de pensioentoezegging van hun nieuwe werkgever of het sectorplan waaronder de nieuwe werkgever ressorteert.
  • Je werknemers kunnen hun  pensioenreserve dus niet laten uitbetalen of laten overschrijven naar hun eigen persoonlijke (spaar)rekening of naar hun pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je werknemers kunnen hun pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan zonder enige wijziging van de pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je werknemers krijgen dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en de huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je werknemers kunnen als “slaper” de stand van hun rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je werknemers blijven als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

De pensioenreserve van je werknemers is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Je werknemers krijgen automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en hun huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je werknemers zullen bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je werknemers kunnen als “slaper” de stand van hun rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je werknemers blijven als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.