Ik heb een schrijven op naam van een reeds overleden aangeslotene ontvangen?

In dat geval was Pensioenfonds Metaal OFP nog niet in kennis gesteld van het overlijden van de aangeslotene.

Wanneer een aangeslotene overlijdt vóór zijn/haar aanvullend pensioen kan worden uitbetaald, wordt zijn pensioenreserve uitgekeerd als overlijdensdekking aan zijn/haar begunstigde(n) in de volgorde zoals bepaald in het pensioenreglement.

Wij verzoeken je om contact met ons op te nemen of een dossier in te dienen om  de overlijdensdekking op te vragen.

De uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je als begunstigde kennis kreeg (of had moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en je hoedanigheid als begunstigde.