Wat is het bedrag van de overlijdensdekking?

Wanneer een aangeslotene overlijdt vóór zijn/haar aanvullend pensioen kan worden uitbetaald, dan wordt zijn/haar pensioenreserve uitgekeerd als overlijdensdekking aan zijn/haar begunstigde(n) in de volgorde zoals bepaald in het pensioenreglement.

De bedragen die je op het pensioenoverzicht van de overleden aangeslotene vindt zijn bruto bedragen. Op het moment van uitkering moeten de verschuldigde sociale- en fiscale inhoudingen nog gebeuren. 

Indien de overleden aangeslotene op het ogenblik van zijn/haar overlijden nog in dienst was als arbeider bij een onderneming die onder PC111 ressorteert (én aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan in PC111), wordt deze overlijdensdekking aangevuld met een extra overlijdensvergoeding van 1.000,00 € bruto uit het solidariteitsfonds.