In welke vorm wordt deze overlijdensdekking uitgekeerd?

De overlijdensdekking wordt in principe uitgekeerd als een éénmalig kapitaal.

De oprenting van een aanvullend pensioen in geval van overlijden gebeurt tot op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden. Een overlijdensdekking kan dus nooit worden uitbetaald in de maand van overlijden.

Enkel als bij de omzetting van het kapitaal in rente de jaarlijkse rente minstens 500,00 € bedraagt (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 772,99 €) kan je vragen om die overlijdensdekking om te zetten in een periodieke levenslange rente, na afstand van kapitaal. 

Deze keuze voor rente is éénmalig. Je kan tijdens de looptijd van de rente dus niet terugkomen op je beslissing en een uitbetaling in éénmalig kapitaal voor het resterende deel van de overlijdensdekking vragen.

Het pensioenreglement bepaalt dat dit een trimestriële, levenslange en niet overdraagbare rente is, die niet geherwaardeerd wordt.

Wanneer Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen in kennis wordt gesteld van het overlijden van een aangeslotene, dan sturen we een brief met een raming van de overlijdensdekking (en informatie over hoe deze moet worden opgevraagd) naar het laatst gekende adres van de aangeslotene t.a.v. zijn/haar begunstigde(n).

Als je als begunstigde in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, dan zal je er in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Het pensioenreglement bepaalt dat dit een trimestriële, levenslange en niet overdraagbare rente is, die niet geherwaardeerd wordt.

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente kiest, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren, zo niet zal deze overlijdensdekking automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Je dient er rekening mee te houden dat een uitbetaling in periodieke rente zwaarder belast wordt dan een uitbetaling in éénmalig kapitaal.