Wat als mijn werknemer uit dienst treedt?

Je werknemer gaat als arbeider aan de slag bij een andere werkgever die ook onder PC111 valt

Als je werknemer van werkgever verandert binnen PC111 en zijn/haar nieuwe werkgever is ook aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van PC111, dan hoeft je vertrekkende werknemer helemaal niets te doen.

Zijn/haar nieuwe werkgever zal automatisch de bijdragen ter opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP verder betalen.

Is zijn/haar nieuwe werkgever vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan, omdat hij op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbiedt, dan wordt je werknemer beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Je werknemer verlaat PC111 en zijn/haar pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €)

Als je vertrekkende werknemer niet langer als arbeider in PC111 tewerkgesteld wordt én zijn/haar pensioenreserve is op dat ogenblik hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 179,26 €), dan wordt hij/zij beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (behalve wanneer hij/zij bij jou als bediende aan de slag gaat).

Je werknemer zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvangt hij/zij na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche met de stand van zaken van zijn/haar individuele pensioenrekening (en desgevallend ook van zijn/haar individuele transferrekening “onthaalstructuur”), waarin hij/zij gevraagd zal worden om een keuze te maken tussen de mogelijkheden die in dit kader door de wet voorzien worden.

Je werknemer beschikt over 4 keuzes: (i) zijn/haar pensioenreserve bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder wijziging van de pensioentoezegging én met behoud van de overlijdensdekking of (ii) zijn/haar pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iii) zijn/haar pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling van de sector waaronder de nieuwe werkgever ressorteert (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) of (iv) zijn/haar pensioenreserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract, waarbij bijzondere regels gelden en dat enkel mag aangeboden worden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken (je werknemer vindt een overzicht op de website van de FSMA www.fsma.be).

Let wel:

  • Optie 2 en optie 3 zijn enkel mogelijk indien je werknemer wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van zijn/haar nieuwe werkgever of het sectorplan waaronder de nieuwe werkgever ressorteert.
  • Je werknemer kan zijn/haar  pensioenreserve dus niet laten uitbetalen of laten overschrijven naar zijn/haar eigen persoonlijke (spaar)rekening of naar zijn/haar pensioenspaarplan in de derde pijler.

Je werknemer kan zijn/haar pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten staan zonder enige wijziging van de pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je werknemer krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en de huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Je werknemer kan als “slaper” de stand van zijn/haar rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je werknemer blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.

Je werknemer verlaat PC111 en zijn/haar pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 31/12/2022: 179,26 €)

Je werknemer krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en zijn/haar huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Je werknemer zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Je werknemer kan als “slaper” de stand van zijn/haar rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be. Je werknemer blijft als slaper ook toegang hebben tot MyBenefit www.mybenefit.be.