Wat als mijn werknemer uit dienst treedt?

Je werknemer gaat als arbeider aan de slag bij een andere werkgever die ook onder PC111 valt

Als je werknemer van werkgever verandert binnen PC111 en zijn/haar nieuwe werkgever is ook aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van PC111, dan hoeft je vertrekkende werknemer helemaal niets te doen.

Zijn/haar nieuwe werkgever zal automatisch de bijdragen ter opbouw van zijn/haar aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP verder betalen.

Is zijn/haar nieuwe werkgever vrijgesteld van aansluiting bij het sectorplan, omdat hij op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbiedt, dan wordt je werknemer beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater”.

Je werknemer verlaat PC111 en zijn/haar pensioenreserve is hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Als je vertrekkende werknemer niet langer als arbeider in PC111 tewerkgesteld wordt én zijn/haar pensioenreserve is op dat ogenblik hoger dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €), dan wordt hij/zij beschouwd als een “uittreder” of “sectorverlater” (behalve wanneer hij/zij bij jou als bediende aan de slag gaat).

Je werknemer zal bij Pensioenfonds Metaal OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Als “uittreder” of ”sectorverlater” ontvangt hij/zij na twee kwartalen automatisch een brief van Pensioenfonds Metaal OFP met een uittredingsfiche waarin hij/zij gevraagd zal worden een keuze te maken inzake een eventuele overdracht van zijn/haar pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeringsonderneming). Je werknemer kan de pensioenreserve dus niet laten overschrijven naar zijn/haar eigen persoonlijke rekening of naar zijn/haar pensioenspaarplan in de derde pijler.

Hij/zij kan zijn/haar pensioenreserve ook bij Pensioenfonds Metaal OFP laten zonder enige wijziging van zijn/haar pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking. Je werknemer krijgt dan het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en zijn/haar huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP. Hij/zij kan als “slaper” zijn/haar stand van de rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.

Je werknemer verlaat PC111 en zijn/haar pensioenreserve is kleiner dan 150,00 € bruto (geïndexeerd bedrag 2020: 153,00 €)

Je werknemer krijgt automatisch het statuut van “passieve aangeslotene” of “slaper” en zijn/haar huidige pensioenreserve wordt verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

Hij/zij zal bij PFM OFP geen nieuwe aanvullende pensioenrechten meer opbouwen.

Hij/zij kan als “slaper” de stand van de rekening bij Pensioenfonds Metaal OFP blijven opvolgen via de overheidswebsite www.mypension.be.